Gebedsavond

Activiteit informatie

  • 09/10/2019
  • 10 september 2019 tot 10 september 2019

Contact met activiteitmanager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Gebedsavond

10 september 2019 tot 10 september 2019
09/10/2019

000000

Gebedsavond

10 september 2019 tot 10 september 2019
09/10/2019

PRINT

26-05-2020
Nieuwsbericht: Gebed gevraagd voor de zomerkampen van Stichting Kaleb
Download hier het programma voor de gebedsavond van 27-05-2020

Handelingen 1:13-14 “en toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar…. Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken….”

In deze bizarre (corona)tijd voor Pinksteren worden we met klem opgeroepen om het voorbeeld van de discipelen te volgen en standvastig in gebed te zijn. Te bidden om de komst van de Heilige Geest.

Ook wij staan met stichting Kaleb voor een spannende week. In deze week moet er een beslissing genomen worden of het zomerkamp op Schiermonnikoog wel of niet door kan gaan. We wachten nog steeds op de overheid die ons hierin duidelijkheid gaat geven.

Wij doen daarom een oproep aan jou die Kaleb een warm hart toe draagt om met ons mee te bidden.

Enkele gebedspunten:

*Wijsheid voor de overheid in het te nemen besluit
*De laatste overleggen met andere christelijke en niet christelijke kampaanbieders die er deze week zijn
*Voor alle kinderen en tieners die met spanning afwachten
*Voor alle (team)leiders die volop bezig zijn met online vergaderen en voorbereiden

Wij zijn enorm dankbaar voor de vele aanmeldingen die er zijn, voor het vertrouwen dat we krijgen van de ouders/verzorgers en voor de zekerheid dat God erbij is, Hij is Trouw en zal nooit laten vallen wat Zijn Hand begonnen is te doen.

Ons verlangen is om as. woensdagavond (27-05) om 19.30 uur samen een gebedsmoment te houden. We roepen onze teamleiders op om dit samen met hun teams te organiseren, we roepen de dienende teams en kokers op om op dit tijdstip mee te bidden, we roepen ouders en deelnemers op om mee te bidden, we roepen jou op die aan de zijlijn nog steeds betrokken is bij het werk van stichting Kaleb. We roepen jullie op om elkaar op te zoeken via skype of zoom en zo samen te bidden. Alle gebeden worden gehoord ook als je alleen thuis mee bidt!

Op woensdagavond zullen we een liturgie op de site, facebook en instagram plaatsen. Je kan alleen of samen met anderen mee bidden/lezen/zingen.

We danken je alvast voor je gebed, je tijd en je toewijding. We zien verlangend en vol vertrouwen uit naar de uitkomst.

——————————–

Het werk van Kaleb heeft net als alle dingen in ons leven gebed nodig. Daarom organiseert Kaleb gebedsavonden. In Markus 11:24 zegt Jezus: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen.

Meerdere keren per jaar is er een gebedsavond en die avond is open voor iedereen.

Ook wanneer je niet gewend bent om hardop te bidden, is het fijn en bemoedigend om erbij te zijn en in stilte mee te bidden. Graag tot dan!

Er zijn maandelijks ook kleinere gebedsbijeenkomsten en daarvoor bent u/jij hartelijk uitgenodigd. Deze worden gehouden in Den Haag. Als u/jij hierbij aanwezig wilt zijn, kun je contact opnemen met Thea van Urkdam (06-34888120).

We zien er naar uit om je te ontmoeten en danken je voor je gebeden!
Gebedscoördinator
Thea van Urk Dam