Gebedsavond

Activiteit informatie

  • 09/10/2019
  • 10 september 2019 tot 10 september 2019

Contact met activiteitmanager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Gebedsavond

10 september 2019 tot 10 september 2019
09/10/2019

000000

Gebedsavond

10 september 2019 tot 10 september 2019
09/10/2019

PRINT

Het lijkt alweer een tijdje terug nu alles weer z’n gewone gang lijkt te gaan. Toch willen we samen met jullie nog stil staan bij een prachtige week op Schiermonnikoog. Wat hebben we genoten van jullie inzet maar bovenal van de Trouw van God. We willen Hem dan ook de Dank en Eer brengen in een gezamenlijke dankstond. Deze keer in de vorm van een ‘week van dankgebed’.

In de week van 28 september tot en met 3 oktober willen we jullie vragen een moment te zoeken om met ons mee te danken. Het programma is als volgt:

Openingsgebed.

Zingen: Machtig God, sterke rots. Kalebbundel 161—Opwekking 277

Lezen: Markus 10:14b Jezus zei: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God.

Hebreeën 3:6 Christus echter is getrouw over Zijn huis als Zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden.

Psalm 121:1.2. Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen. Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Zingen: God wijst mij een weg. Kalebbundel 323—Opwekking 429

Dankblokje 1.
– God, Jezus en de Heilige Geest danken, loven en prijzen.
– Danken voor Gods trouw, nabijheid en wijsheid de afgelopen maanden.
– Danken voor Annette en Jolanda hun tomeloze inzet en het vele, vele werk.
– Danken voor alle teamleiding en leiding voor hun energie, inzicht en doorzettingsvermogen voor en tijdens het kamp.
– Danken voor de inzet van alle kokers en extra hulpkrachten.
– Danken voor de degenen, die een programma hebben gemaakt voor de tieners die niet op kamp konden.

Zingen: Jezus hoop voor de volken. Kalebbundel 371—Opwekking 618

Dankblokje 2.
– Danken voor een goede bus en bootreis en dat er op Schier geen vervelende ongelukken zijn gebeurd.
– Danken dat Gods woord mocht klinken en Zijn liefde en Nabijheid merkbaar was op de boerderijen tijdens alle onderdelen. Ook het plezier bij het wadlopen.
– Danken voor de medewerking van het VVV, waardoor er een heus winkeltje op de boerderijen was, wat de kinderen prachtig vonden.
– Danken dat in deze vorm alles goed gegaan is. De hulp en medewerking van velen, o.a. zij die de overkapping hebben gemaakt, maar ook de busmaatschappij.
– Danken voor iedereen, die in deze afgelopen periode heeft meegeleefd, advies heeft gegeven en voor alle bidders, ook tijdens kamp.
– Er was dankbaarheid bij de ouders/verzorgers dat het kamp voor een deel door kon gaan.

Afsluitend gebed.

Zingen: Ik schenk je vrede. Kalebbundel 75 :
Ik wens je liefde, blijdschap, vrede en een heleboel geduld.
Vriendelijkheid, goedheid, trouw en tederheid,
dat jij jezelf beheersen zult. Dat is de vrucht van de Heilige Geest, die ons eeuwig leven geeft. [ 2x ]

Alle gebeden worden gehoord. Ook als je thuis alleen bid en dankt. We danken je alvast voor je gebed, je tijd en je toewijding. We zien verlangend en vol vertrouwen uit naar de uitkomst.

——————————–

Het werk van Kaleb heeft net als alle dingen in ons leven gebed nodig. Daarom organiseert Kaleb gebedsavonden. In Markus 11:24 zegt Jezus: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen.

Meerdere keren per jaar is er een gebedsavond en die avond is open voor iedereen.

Ook wanneer je niet gewend bent om hardop te bidden, is het fijn en bemoedigend om erbij te zijn en in stilte mee te bidden. Graag tot dan!

Er zijn maandelijks ook kleinere gebedsbijeenkomsten en daarvoor bent u/jij hartelijk uitgenodigd. Deze worden gehouden in Den Haag. Als u/jij hierbij aanwezig wilt zijn, kun je contact opnemen met Thea van Urkdam (06-34888120).

We zien er naar uit om je te ontmoeten en danken je voor je gebeden!
Gebedscoördinator
Thea van Urk Dam