Geschiedenis

Kaleb begon in 1961 met de droom van één man: Ron Gerritsen. Op 18-jarige leeftijd ontving hij de droom om kinderen tot de Here Jezus te brengen, opdat ze behouden zouden worden. Met een flanellen bord vol plakplaatjes ging hij de straat op om kinderen in achterstandsbuurten te vertellen over de liefde van Jezus Christus. Dit werk bloeide voort in de oprichting van een kinderclub en is de bron voor het werk van Stichting Kaleb. Eén van de eerste activiteiten voor deze kinderclub was een zomerkamp, waarmee steeds meer mensen hun betrokkenheid vonden bij het werk van Kaleb.

Doel en visie

Het woord van Jezus Christus vertellen onder kinderen en jongeren tussen 8 en 26 jaar, ze tot Hem te leiden, op te bouwen in hun geloof en hen verantwoordelijkheid te leren nemen zich in te zetten voor de uitbreiding van het Koninkrijk van God.

Elk jaar organiseren we meerdere activiteiten, waarbij de betrokkenheid van onze vrijwilligers (ook wel: Kalebieten) centraal staat. Een breed draagvlak is nodig om de activiteiten met succes en met vrucht te kunnen uitvoeren. Het Kalebbestuur zal zich daarom ook inzetten om christenen warm te krijgen voor de Kalebvisie. Gebed en (financiële) hulp van de achterban wordt zeer belangrijk geacht.

Als jij het op je hart hebt om het werk van Kaleb te steunen vinden we dat heel fijn. Het kan een algemene gift zijn, maar het mag ook een gift zijn met bestemming (bijvoorbeeld voor het Kalebpotje, dit is een ‘potje’ waaruit geput wordt om deelnemers en leiding toch de mogelijkheid te geven om mee te gaan, ook als ze het niet kunnen betalen). Uw financiële ondersteuning en gebed wordt erg op prijs gesteld.

Doneer

Vrijwilligers

Al onze leiding, het bestuur, commissieleden, redactie en andere enthousiastelingen zetten zich vrijwillig in voor het werk van Kaleb. Zij vormen een grote steun en basis voor het werk van Kaleb. Jaarlijks zetten zich ongeveer 200 vrijwilligers in voor het werk van Kaleb om de activiteiten door het gehele jaar heen mogelijk te maken. Veel van hen zijn zelf enthousiast oud-deelnemer en willen daarom het werk voortzetten. 

Sfeer en cultuur

Allereerst zijn de activiteiten gericht op het leren uit de Bijbel, het Woord van God. Binnen Kaleb zingen we veel tot eer van God. Hiervoor is een speciale Kalebbundel samengesteld. De cultuur binnen Kaleb is informeel. Er is een open houding naar anderen toe. De stichting kent een trouwe kern die vriendschappelijk met elkaar omgaat. Mannen en vrouwen worden gelijkwaardig behandelt. Er wordt gekeken naar de persoonlijke gaven en talenten van een persoon. Als er een taak vrijkomt, wordt er vanuit de mensen die bekend zijn bij de stichting iemand gezocht die goed bij deze taak past.

Samenstelling bestuur

  • Timo Gerritsen              Voorzitter
  • Jolanda Post                    Secretaris
  • William Kastelein         Penningmeester
  • Mirjam Kranenburg    Algemeen bestuurslid
  • Thea van Urkdam         Algemeen bestuurslid
  • Geert Hoeksema          Algemeen bestuurslid

Onze bestuursleden ontvangen geen (geldelijke) of andere vorm van vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurder voor Kaleb. Voor daadwerkelijk gemaakte en aantoonbare kosten ten behoeve van het werk van Kaleb kunnen de bestuursleden, net als door andere vrijwilligers, het verzoek doen voor een vergoeding middels een declaratie bij de penningmeester.

Meer informatie over de organisatie en bestuur vind je in ons jaarverslag. Ook voor onze ANBI status is het nodig dat we onze jaarverslagen publiceren.

Financieel Jaarverslag 2021
Financieel Jaarverslag 2022
Sociaal Jaarverslag 2018
Sociaal Jaarverslag 2019
Sociaal Jaarverslag 2020
Sociaal Jaarverslag 2021
Algemene voorwaarden vanaf 2023

Gedragscode Christelijke kampen
De gedragscode is een samenstelling van een aantal afspraken en regels waar kampleiding van de aangesloten kampaanbieders zich aan verbinden. De inhoud richt zich op het werven en selecteren van leiding, afspraken over omgang van leiding onderling en omgang met de deelnemers tijdens en buiten het kamp. De volgende kampaanbieders uit de MissieNederland-werkgroep hebben de gedragscode ondertekend: Autdoorkampen, Camps4Kids, CWN-CWJ, Geloofshelden, Stichting Kaleb, Oasekampen, Stichting Gave, Stichting Onvergetelijke Zomerkampen, Wegwijzerkampen en YOY.”

Kamer van Koophandel nummer: 41178012
Ons RSIN-nummer is: 815584180