t f y r
^

Steun ons


Stichting Kaleb is geworden wat het vandaag de dag is door de steun van velen.

Kaleb neemt haar verantwoordelijkheid serieus en is dankbaar voor elk nieuw jaar. Om de huidige activiteiten voort te zetten en nieuwe te organiseren hebben we het verlangen om jaarlijks 20.000 euro aan giften binnen te krijgen om Kaleb voor de toekomst te positioneren.

Als jij het op je hart hebt om het werk van Kaleb te steunen kun je dat doen door gebruik te maken van onderstaand formulier.

Het kan een algemene gift zijn, maar het mag ook een gift zijn met bestemming (bijvoorbeeld voor het Kalebpotje, dit is een ‘potje’ waaruit geput wordt om deelnemers en leiding toch de mogelijkheid te geven om mee te gaan, ook als ze het niet kunnen betalen).

Uw financiële ondersteuning en gebed wordt erg op prijs gesteld.

Alvast hartelijk dank!

Machtigingsformulier stichting Kaleb
Hierbij machtig ik Stichting Kaleb om
van mijn bank- / giro-rekening af te schrijven (als ik het niet eens ben met het afgeschreven bedrag, kan ik het bedrag via mijn bank binnen 54 dagen terug laten boeken).
ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen
ik wil de Kalebiet ontvangen