t f y r
^

Giften

U kunt het werk van Kaleb steunen door een gift over te maken naar bankrekeningnr: NL56 INGB 069.08.60.463 t.n.v. Stichting Kaleb, Bilthoven (giften zijn belasting aftrekbaar).